top of page
  • Indien de online agenda volzet is en u heeft een medisch probleem dat niet tot de volgende werkdag kan wachten, neem dan telefonisch contact op via 015 / 75 76 37 (indien u belt na 13 u : beluister de telefonische instructies). De artsen zullen inschatten of u de dag zelf moet gezien worden. 

  • Indien u toch niet aanwezig kan zijn, gelieve de afspraak zo snel mogelijk te annuleren (binnen de 24u is dit telefonisch), zo kunnen andere patiënten geholpen worden.​ Bij het niet nakomen van de afspraak zien wij ons genoodzaakt om een administratieve schadeloosstelling van 20 euro te vragen. Indien u driemaal zonder verwittigen uw afspraak niet nakomt zal het niet meer mogelijk zijn om online afspraken te boeken. 

  • Er is een dagelijks beluur voorzien tussen 12-13u. Gelieve voor korte medische vragen enkel op deze momenten te telefoneren. Voor meer complexe vragen komt u op raadpleging.  

 

  • In onze praktijk zijn wij het best uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen. Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die niet mobiel genoeg zijn om tot de praktijk te geraken. 

Afwezigheden

Dr. Chow

Dr. Vandenberk

Dr. Sysmans :

  • Opleidingsnamiddag 8 februari

Dr. Van Oevelen

  • 22 januari

  • 26 januari

  • Opleidingsnamiddag 8 februari

 

Dr. Parijs

Dr. Vandenberghe

bottom of page