top of page
 • Indien de online agenda volzet is en u heeft een medisch probleem dat niet tot de volgende werkdag kan wachten, neem dan telefonisch contact op via 015 / 75 76 37 (indien u belt na 13 u : beluister de telefonische instructies). De artsen zullen inschatten of u de dag zelf moet gezien worden. 

 • Indien u toch niet aanwezig kan zijn, gelieve de afspraak zo snel mogelijk te annuleren (binnen de 24u is dit telefonisch), zo kunnen andere patiënten geholpen worden.​ Bij het niet nakomen van de afspraak zien wij ons genoodzaakt om een administratieve schadeloosstelling van 20 euro te vragen. Indien u driemaal zonder verwittigen uw afspraak niet nakomt zal het niet meer mogelijk zijn om online afspraken te boeken. 

 • Er is een dagelijks beluur voorzien tussen 12-13u. Gelieve voor korte medische vragen enkel op deze momenten te telefoneren. Voor meer complexe vragen komt u op raadpleging.  

 

 • In onze praktijk zijn wij het best uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen. Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die niet mobiel genoeg zijn om tot de praktijk te geraken. 

Afwezigheden

Dr. Chow : 

 • Verminderde beschikbaarheid in augustus

 • Bevallingsverlof vanaf 1 september

Dr. Sysmans :

 • 29 september

Dr. Vandenberk : 

 • 14 - 21 augustus 

Dr. Van Oevelen

 • 14 - 25 augustus

 • 18 - 19 september

Dr. Peeters

 • 6 - 11 september

Dr. Philipsen

 • 28 augustus

 • 4 september

bottom of page