top of page

Veelgestelde vragen

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Als huisarts willen wij openstaan voor de gezondheidsproblemen van onze patiënten.

Als huisarts staan we ter beschikking voor zowel jong als oud, voor zowel acute ziekten als chronische aandoeningen. Het voorkomen van gezondheidsproblemen is erg belangrijk en daarom besteden we ook aandacht aan preventie.

Naast consultaties voor gezondheidsproblemen kan u terecht voor een heel aantal andere zaken zoals:

 • Bloedafname

 • Gynaecologisch onderzoek en advies, starten met de pil en pilcontrole, maken van een uitstrijkje, preventief kankeronderzoek en vaccinatie

 • Plaatsen van een IUD (spiraal)

 • Zwangerschapsbegeleiding

 • 7e dagsonderzoek van uw pasgeboren baby

 • Onderzoek en opvolging van pasgeboren baby´s en kinderen

 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen

 • Bevriezen van wratten (LET OP : enkel dinsdag vanaf 12 u tot donderdagmiddag!!)

 • Reisadvies en reisvaccinaties

 • Verzorgen van wonden en hechten van snijwonden

 • Sportongevallen

 • ECG (electrocardiogram)

 • Verwijderen van huidgezwelletjes en huidvlekken

 • Wegnemen van ingegroeide nagel

 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals diabetes, verhoogde bloeddruk, allergie, obstipatie, longziekten, enz…

 • Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)

 • Begeleiding bij gezins- en levensvragen

 • Begeleiding bij seksuele problemen

 • Gezondheidsvoorlichting – uitleg geven over ziekte en gezondheid

 • Coördineren van thuiszorg

 • Coördineren van palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding

Het globaal medisch dossier?

Wij raden al onze patiënten aan om een GMD (globaal medisch dossier) af te sluiten bij hun huisarts.

Hiermee geeft u de huisarts de toestemming om al uw medische gegevens bij te houden (medicatie, medische voorgeschiedenis en verslagen, vaccinatiegegevens…) en stelt u hem in staat om een totaalbeeld van uw medische toestand te verkrijgen.

Hierdoor kan hij beter handelen in functie van uw gezondheidstoestand en betere preventie bieden. Bovendien vergemakkelijkt het de communicatie tussen verschillende zorgverleners.

Als u een GMD heeft, hebt u recht op 30% vermindering van het remgeld bij een consultatie van een arts van de groepspraktijk.

Jaarlijks krijgt uw arts een bijdrage van het ziekenfonds om uw GMD te beheren, je betaalt dus niets extra tijdens de consultatie.

Gelieve steeds uw identiteitskaart of (voor kinderen) ISI+ kaart mee te nemen naar de consultatie. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw dossier up-to-date blijft.

Wat is geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen. In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. 

Wat is de derdebetalersregeling?

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u alleen uw persoonlijk aandeel van de kosten aan de zorgverlener. Het is niet verplicht, behalve in sommige situaties. Wanneer uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast dan betaalt u enkel uw persoonlijk aandeel, ook wel remgeld genoemd.

Uw ziekenfonds zal de verdere tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener uitbetalen. 

We kozen ervoor om in onze praktijk alle raadpleging via de derdebetalersregeling af te rekenen. 

bottom of page