top of page

Huishoudelijke reglement 

Openingsuren

Wij zijn tijdens de week beschikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 08.00 uur tot 19.00 uur.  De consultaties zijn enkel op afspraak.

 

Secretariaat

Saliha helpt u graag verder elke voormiddag tussen 8u en 12u.

Je kan bij haar terecht voor het maken van een afspraak, ophalen van documenten of resultaten, het maken van een afspraak in het ziekenhuis, het uitlenen van een bloeddrukmeter,...

Zij is uw eerste aanspreekpunt in de praktijk, zowel telefonisch als in het praktijkgebouw zelf. 

 

Afspraken

Boek 1 afspraak per persoon, voor 2 personen boekt u 2 afspraken.

Voor een consultatie worden 15 min gereserveerd, bespreek daarom max 1 groot en 1 klein item per consultatie.

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is en u heeft toch een arts nodig, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Wij zullen met u bekijken wat er eventueel nog mogelijk is en hoe u het best verder kan geholpen worden.

 

Bent u toch belet om te komen? Gelieve bij het niet nakomen van uw afspraak altijd tijdig (ten laatste 2 uur op voorhand) te verwittigen.

Het komt steeds vaker voor dat mensen niet komen opdagen zonder verwittiging, hierdoor neemt u een plaats in van een andere patiënt. 

Bij het niet nakomen van uw afspraak zonder op tijd te verwittigen zal u 20 euro aangerekend worden, zonder tussenkomst van de mutualiteit. Bij herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraken zal het niet langer mogelijk zijn een afspraak bij De Torekens te maken. 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen en worden tot een strikt minimum beperkt.

De huisarts schat samen met u in of een huisbezoek noodzakelijk is. 

Vraag een huisbezoek liefst aan voor 10u.

Huisbezoeken zijn beperkt tot het gebied op onderstaande kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten mogen enkel geschreven worden naar aanleiding van een consultatie. Vraag dus steeds voldoende voorschriften tot een volgende controle.

 

We zullen steeds weigeren valse attesten af te leveren (bv. schoolverzuim, annulatie-verzekeringen om niet-medische redenen, …). In principe mogen wij enkel ongeschiktheidsattesten afleveren vanaf de dag van consultatie zelf. Neem dus tijdig contact op als u niet in staat bent om te werken of naar school te gaan. 

Vanaf 1 januari is het voor werknemers in bedrijven van meer dan 50 werknemers niet langer noodzakelijk om bij de arts langs te gaan en mag u driemaal per jaar zelf uw afwezigheid attesteren. 

Zinloze attesten zorgen voor een grote belasting voor de artsen, waardoor ze minder tijd hebben voor hun kerntaken. Ook voor de patiënt brengen deze attesten vaak onduidelijkheid, tijdverlies en frustraties met zich mee. Voorbeelden hiervan zijn attesten voor het toedienen van medicatie op school, homeopathische medicijnen, attest voor "gezond kind" bij toetreding in de crèche, 

Wij ondersteunen het project zinloosattest.be. Hierop kan u verdere voorbeelden vinden van attesten waarvoor geen medische administratie noodzakelijk is. 

Formulieren en attesten invullen vergt tijd en informatie. Daarom komt u ook best hiervoor op consultatie.

 

Telefoonmoment

Voor het bespreken van resultaten en kleine medische vragen voorzien de artsen dagelijks een beluurtje tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Buiten deze uren zijn de artsen enkel bereikbaar voor urgente zaken en dingen die de dag zelf moeten behandeld worden. Bel hiervoor naar de praktijk en luister naar de instructies op het antwoordapparaat. Weet dat de arts die u aan de lijn krijgt op dat moment een patiënt voor zich heeft en u met andere woorden de raadpleging stoort. 

De praktijk is voor urgente zaken telefonisch bereikbaar tot 19 u. 

Tarieven

Alle artsen in deze praktijk zijn volledig geconventioneerd.

Dit wil zeggen dat wij ons wensen te houden aan de tarieven die overeen gekomen zijn op de jaarlijkse conventie tussen artsen, mutualiteiten en de overheid (de zogenaamde geconventioneerde tarieven). 

Wachtdienst

Na 18u en in het weekend kan u terecht voor medische hulp bij de wachtdienst. 

De Huisartsen Wachtpost Heist-op-den-Berg is vanaf 2 november 2022, naast het weekend, ook beschikbaar tijdens de week van 18u tot 23 uur.

In de week wordt u na 23 u en tot 8 uur doorverwezen naar de wachtpost Lier waar wij ook werkzaam zijn volgens een beurtrolsysteem. 

Vanaf 18u tijdens de week en gedurende het ganse weekend en op feestdagen neemt u contact op met het telefoonnummer 1733. 

Voor meer informatie : 
 

E-mails

Mails worden niet dagelijks gelezen, gelieve dit dus nooit voor dringende vragen te gebruiken maar telefonisch contact op te nemen of op raadpleging te komen. 

Voorschriften, attesten en medische vragen worden niet per mail behandeld. 

bottom of page