Bosstraat 2, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver
015 75 76 37huisartsen@detorekens.be

Afspraak maken

Maak snel en online uw afspraak in onze algemene agenda, voor een raadpleging.

Afspraak maken

Onze dokters

Voor een afspraak bij een dokter naar keuze kan je hun individuele kalender raadplegen.

Kies een dokter

Onze Paramedici

Wij geven je graag meer informatie over onze paramedici.

Wie zijn zij?

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Wat is een zorgtraject ? 

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen.

Hoe van een zorgtraject genieten ? 

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Medische voorwaarden

U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt
- vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse
en /of 
- met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek 

U moet 
- ouder dan 18 jaar zijn 
- niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben 
- in staat zijn op raadpleging te gaan

Andere voorwaarden

- een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij uw huisarts en uw specialist 
- uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts 
- ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met uw huisarts hebben 
- ten minste 1 maal per jaar uw specialist raadplegen 

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist 
Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens uw hospitalisatie in aanmerking als raadpleging bij de specialist 
Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse gestart bent, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist

Meer informatie

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie