Bosstraat 2, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver
015 75 76 37huisartsen@detorekens.be

Afspraak maken

Maak snel en online uw afspraak in onze algemene agenda, voor een raadpleging.

Afspraak maken

Onze dokters

Voor een afspraak bij een dokter naar keuze kan je hun individuele kalender raadplegen.

Kies een dokter

Onze Paramedici

Wij geven je graag meer informatie over onze paramedici.

Wie zijn zij?

G.M.D.

Wat is het Globaal Medisch Dossier ?

Het Globaal Medisch Dossier is een vergoeding via Derde Betaler (je hoeft zelf niets te betalen, wij regelen dit voor je) aan uw huisarts, éénmaal per jaar. Deze vergoeding dekt de kosten die je huisarts maakt (tijdsbesteding, elektronisch medisch dossier, archief, aanvullen van documenten, etc.) voor het adequaat beheren van je medisch dossier.

Wie kan een globaal medisch dossier aanvragen ?

Vanaf 1 mei 2002 kan iedereen genieten van hogere tussenkomsten voor zijn raadpleging bij de huisarts. De enige voorwaarde is dat je aan je huisarts vraagt om van jou een medisch dossier bij te houden.

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

Je medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Jij en je huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden.
Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners verlopen vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie) en bovendien krijgt je een hogere terugbetaling van je ziekenfonds.

Welke arts mag uw medisch dossier bijhouden ?

Enkel erkende of geaccrediteerde huisartsen mogen je dossier beheren. 

De remgeldvermindering geldt bij de arts waarbij je je GMD hebt afgesloten én bij artsen in dezelfde Groepspraktijk werkzaam.

Wat moet u hiervoor doen ?

Je vraagt persoonlijk aan je huisarts, bij je eerstvolgende raadpleging of huisbezoek, je medisch dossier te openen (of te verlengen als je er al één had).

Sinds 2006 verrekenen wij je Globaal Medisch Dossier via derdebetalersregeling rechtstreeks met je ziekenfonds :

  • Je brengt een kleefbriefje van de mutualiteit mee
  • Je ondertekent het Getuigschrift van Verstrekte Hulp waarop code 102771 en de vermelding
 "DIE DE TOEPASSING VAN DE DERDEBETALERSREGELING VRAAGT"
  • Je hoeft niets meer bij te betalen

Per kalenderjaar kan je huisarts, mits je toestemming, het beheer van je dossier verlengen.

Het Globaal Medisch Dossier PLUS

Dit preventiedossier werd door de overheid gestopt met ingang van 1/1/2016 en wordt naar de toekomst toe geïncorporeerd in het Globaal Medisch Dossier zelf.