Bosstraat 2, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver
015 75 76 37huisartsen@detorekens.be

Afspraak maken

Maak snel en online uw afspraak in onze algemene agenda, voor een raadpleging.

Afspraak maken

Onze dokters

Voor een afspraak bij een dokter naar keuze kan je hun individuele kalender raadplegen.

Kies een dokter

Onze Paramedici

Wij geven je graag meer informatie over onze paramedici.

Wie zijn zij?

GDPR - De nieuwe wet op de Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

   Lees onze privacyverklaring.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

  • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 
  • Onze paramedici zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Onze praktijk assistente is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Onze PC's zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma's.

Aan de patiënten zullen wij een "informed conscent" vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patient heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals NIEUW ! het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info op de website van de Privacycommissie.