Bosstraat 2, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver
015 75 76 37huisartsen@detorekens.be

Afspraak maken

Maak snel en online uw afspraak in onze algemene agenda, voor een raadpleging.

Afspraak maken

Onze dokters

Voor een afspraak bij een dokter naar keuze kan je hun individuele kalender raadplegen.

Kies een dokter

Onze Paramedici

Wij geven je graag meer informatie over onze paramedici.

Wie zijn zij?

Het elektronisch delen van gezondheidsgegevens

Tijdens uw vakantie in een ander deel van België wordt u in de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming beschikken de zorgverleners die u behandelen over alle nodige informatie om u de zorg te verlenen die rekeneing houdt met uw algemene gezondheidstoestand.

De zorgverleners kunnen beschikken over uw medicatie schema, uw vaccinatie toestand, uw allergie voor bepaalde medicatie, resultaten van bloedonderzoeken en radiologie.

Via een geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. U geeft dus een goedkeuring als patiënt aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.

Waarom uw toestemming geven ?

U raadpleegt verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven kunnen zorgverleners informatie over uw gezondheid delen. Zij kunnen u dan ook beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen.

Hoe registreert u uw toestemming ?

U kunt uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart (eID)
- via de website van het eHealth-platform via deze link
- via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of opnamedienst ziekenhuis

Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Alleen de zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, dus zij die de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor u behandelen.
De arbeidsgeneesheer, de geneesheer van het ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij hebben dus GEEN toegang tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als patiënt ?

U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens
U kunt vragen van bepaalde informatie niet te delen

Veilig en vertrouwelijk !

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. - - Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd.
- Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
- Alleen zorgverleners met wie u een zorgrelatie heeft kunnen uw gegevens raadplegen.

Meer informatie : www.patientconsent.be  of  02 524 97 97  of  de folder

Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen komt uw gezondheid ten goede.